Horgászrend

TISZABÁBOLNAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
2024. évi HORGÁSZ RENDJE

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület” mint a Szajlai holtág és csatorna nevű, 21,29 ha vízterület halgazdálkodási jogát a Magyar Országos Horgász Szövetséggel kötött alhaszonbérleti  szerződés alapján gyakorolja.

Kezelői minőségükben a Szajlai holtág és az ahhoz tartozó csatornarendszer, és a terület használati, valamint horgászati rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk.

A Szajlai holtágon és csatornán a 2013. évi CII. törvény halgazdálkodásról és a hal védelméről (továbbiakban: Hhvtv.) illetve ezen, törvény végrehajtási rendelete, valamint a MOHOSZ Országos Horgászrendben foglaltak betartásával kell és lehet horgászni. A helyi horgászrend a fenti szabályoktól szigorúbb szabályozást is bevezethet.

A horgászév az adott év január 01. napjától a következő év január 31.napjáig tart.

A halvédelmi bírság (jogszabály szerint) 10.000Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet.

 A Szajlai holtágon és csatornán horgászni, illetve a horgászatot elkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a helyi horgászrend pontos ismeretében, érvényes országos horgászengedéllyel, helyi horgászegyesületi tagsággal, területi engedéllyel, illetve napijeggyel vagy turista állami horgászjeggyel rendelkezőknek lehet.

 A halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a jogosult köteles magánál tartani az Állami horgászjegyet, horgászkártyát, területi engedélyt, és személyigazolványt.

 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Szajlai holtágon és csatornán horgászcsónakot, más vízi járművet vagy fix mólót elhelyezni tilos, kivéve a mentés és halőrzés céljából rendszeresített halőri csónakot.

Szajlai holtág területén járművel tartózkodni, illetve parkolni TILOS. Parkolni, megállni a töltéskorona vízparti oldalán lehet azzal, hogy a gát koronáján való közlekedés akadályozása vagy elzárása TILOS!   

A fogási napló leadási határideje a tárgyévet követő év február 28. A fogási naplót a kifogott halak vízterületenként és fajonként összesíteni kell.

A határidőn túl vagy hibásan leadott fogási napló leadása esetén is kiadható az állami jegy, viszont ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori állami horgászjegy kétszerese.

A kifogott és megtartani kívánt halat a fogási naplóba azonnal be kell írni. A darabszám- korlátozással nem védett halfajok mennyiségét a vízpart elhagyása előtt a fogási naplóba be kell jegyezni. Ha a horgász megszakítja a napi horgászatát, és később újra felkeresi a horgászvizet, a fogott halat ismételten be kell jegyezni, tehát összesített bejegyzés végezni nem lehet.

A horgászhelyen való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó. A később érkezőknek a már ott lévőktől olyan távolságban kell elhelyezkedniük, hogy őket a horgászatban ne zavarják. Ezt a távolságot a kiépített helyek határozzák meg.

Tilos foglalt helyet akár rendszeres etetés, akár más címen létesíteni és fenntartani.

A horgász köteles a zsákmányolt halat a horgászhely elhagyásától a horgászat befejezéséig az egyéb felszereléstől (bot, etetőanyag, hátizsák, stb.) elkülönítetten, haltartó szákban, tárolni, melyet ellenőrzés során késedelem nélkül be tud mutatni.

Drótszák használata TILOS!

A vissza nem engedett halat később fogott más hallal KICSERÉLNI TILOS! Nem szabad tovább horgászni arra a halfajra, amelyből a horgász már kifogta az egy napra engedélyezett mennyiséget.

A horgász köteles olyan közel tartózkodni bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A bevetett készségek őrzésével mást megbízni nem szabad. Aki a horgászhelyét bármely okból és bármilyen rövid időre elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot, segítségadást a szomszédnak.

A horgász, sötétedés után – függetlenül attól, hogy horgászik e vagy nem- köteles horgászhelyét megvilágítani oly módon, hogy a horgászhely foglaltsága, part felől minimum 10-15 méter távolságból észrevehető legyen.

A horgászatra feljogosító okmányokat, a kifogott halakat a horgász köteles az arra jogosult személyeknek (állami halőrnek, hivatásos halőrnek,  igazolvánnyal rendelkező megbízott halőrnek, vezetőségi tagnak, mezőőrnek, természetvédelmi őrnek, rendvédelmi hatóságnak,) ellenőrzés céljából bemutatni. Az ellenőrzésre jogosult hivatásos halászati őr a horgász gépjárművét, megállíthatja és átvizsgálhatja.

A hivatásos halászati őr jogosult a működési területén kívüli nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni.

A Szajlai holtág és csatorna területén tartózkodó személy köteles tűrni a halőri igazoltatást, ellenőrzést, akár horgászat akár egyéb célból tartózkodik a holtág területén.

Orvhalászat, orvhorgászat, gereblyézés és egyéb illegális tevékenység észlelése estén hívja a halőröket a (30)9282-668, a (20)459-1005 vagy 30/412-3713 telefonszámon.

A halőr a horgászattal kapcsolatos utasításait a horgász maradéktalanul köteles végrehajtani!

A vízterületen a lékhorgászat megengedett, de mindenki csak saját felelősségére léphet a jégre és tartózkodhat ott. A jégen legfeljebb 20×20 cm-es lék vágható. A horgász a kivágott léket – amennyiben azt nem lékfúróval vágták ki  – köteles szembetűnően megjelölni. Gyermek horgász a jégen csak felnőtt felügyeletével horgászhat.

A horgászat során bekövetkező esetleges balesetekért a Tiszabábolna Sporthorgász Horgász Egyesület felelősséget nem vállal.

A HORGÁSZAT ETIKAI SZABÁLYAI

A horgász, ha rádiót visz magával, azt csak fülhallgatóval vagy minimális hangerővel használja, hogy mások pihenését ne zavarja. Kerülje a kiabálást, a hangoskodást és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató trágár beszédtől.

Tilos a megfogott halak kínzása! A megfogott, és kifogott halakkal, úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott, halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal leölni.

Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad.

A 30 cm-nél kisebb nem őshonos, testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

Az őshonos halállomány védelme érdekében az invazív halakat visszaengedni tilos. Idegenhonos vagy invazív hallal csalizni kizárólag azon a vízterületen szabad, ahol a nem őshonos hal kifogásra került.

Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében helyet, vagy módszert kell változtatni.

A horgász horgászata során a környezetében köteles a tisztaságot fenntartani a horgászat befejezésekor a saját hulladékát magával vinni.  

HORGÁSZVERSENYEK

Az egyesület vezetése a horgászverseny idejéről, helyéről és az ideiglenesen verseny életbe léptetett korlátozásokról hirdetményben tájékoztatja a horgászni vágyó sporttársakat.

A horgászverseny idejére, és csak a horgászversenyen résztvevők részére a horgászegyesület vezetése a horgászrendet részben vagy egészben felfüggesztheti.

TILALMI IDŐK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Tilos a Sulymos csatornán, a Tisza torkolattól számított 100 m méteres szakaszon horgászni!

A Sulymos csatornán – a „belső kikötő” területét kivéve – Tilos kishajók, csónakok kikötése, veszteglése!

Általános vagy részleges fogási tilalom a halkihelyezést követő  egy hétig rendelhető el. A telepítés időpontját azt megelőzően a vezetőség a hirdetőtáblákon és facebook oldalán közzéteszi.

A Szajlai holtágon november 1. napjától, március 1. napjáig TILOS az éjszakai horgászat. A nappali parti horgászat reggel 07.00 órától este 20.00 óráig engedélyezett.

 November 1 napjától február 1. napjáig nappal kizárólag pergető horgászat céljából a csónakból történő horgászat az 1.sz. melléklet szerint engedélyezett!

Tilos február 1-től március 31-ig a pergető horgászat.  

November 1. és március 30 közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata tilos! 

 Tilos horgászni a kijelölt fürdőhelyen május 1 és szeptember 30. napja között.

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

Magyar név

Fajlagos tilalmi időszak

Kifogható halak mérettartománya minimum cm

Naponta kifogható maximális db

domolykó

04.15. – 05.31.

25

3 kg

jászkeszeg

04.15. – 05.31.

20

 

szilvaorrú keszeg

04.15. – 05.31.

20

 

garda

04.15. – 05.31.

20

 

paduc

04.15. – 05.31.

20

 

márna

04.15. – 05.31.

40

2

ponty

05.02. – 05.31.

35

2

balin

03.01. – 04.30.

40

2

compó

05.02. – 06.15.

Nem tartható meg

harcsa

05.02. – 06.15.

 

2

csuka

02.01. – 03.31.

50

2

sebes pisztráng

10.01. – 03.31.

22

2

menyhal

25

3 kg

sügér

03.01. – 04.30.

15

3 kg

fogassüllő

03.01. – 04.30.

40

2

kősüllő

03.01. – 06.30.

25

2

    

Minden olyan halat, amely 8 kg-ot eléri, vissza kell engedni  (kivéve: busa és a harcsa)

A napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 2 darab összesen legfeljebb 3 darab fogható ki.

Kedvezményes összegű területi jegy váltására jogosult horgászunk naponta csak egy darab ponty elvitelére jogosult, plusz elvihet még egy csukát, vagy süllőt. A korlátozás az éves kifogható halmennyiségre nem vonatkozik.

 Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot fogható.

 Gyermek horgász esetében, a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halból naponta összesen legfeljebb 1 darab fogható ki. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat.

MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

Felnőtt horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból az adott tárgyévben összesen:

Őshonos halfajokként                                       40 db/év

Őshonos halfajokból összesen                         60 db/év

ezen belül egy  őshonos halfajból max 40 db (például 40db + 20 csuka, vagy 40 db ponty és 10 db csuka 10 sülő)

Abban az esetben, ha valaki az éves halmennyiséget kifogta, az új állami jegy és területi engedély váltására nem jogosult!

 HORGÁSZFELSZERELÉSEK VALAMINT EGYÉB ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

 A Szajlai holtágon és csatornán a következő horgászkészségek használhatók saját tagjaink és napijegyes horgászok részére egyaránt:

 • Állami jeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő –egyenként három, darabonként legfeljebb háromágú. horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal szerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. A turista horgászjegy a váltás napjától számítva 90 napig érvényes.
 • Gyermek horgász állami horgászjegy birtokában 1 db úszós horgászkészség, 1 db horoggal szerelve, napkeltétől napnyugtáig, szülői felügyelet mellett horgászhat,

A Szajlai holtágon közlekedő hajók kötelesek olyan sebességgel haladni, amely nem okoz jelentősebb hullámzást a holtágon. A holtágon közlekedő csónakokon a tulajdonos köteles azonosító táblát elhelyezni, mely tartalmazza a tulajdonos nevét és címét.

 A Szajlai holtágon horgászni csak felépítmény nélküli hajóból lehet. Felépítménnyel rendelkező hajó semmilyen célból nem tartózkodhat a holtág területén.

Hajót, csónakot vízre tenni és kiemelni (sólyázni) csak a kiépített sólyázó helyen lehet.

 Hajóval és egyéb eszközzel a horgászkészség behúzása, valamint a sleppelés (vontatásos horgászat) tilos.

Kempingezés a Szajlai holtág területén tilos!

Sátorozni csak:

 • csak érvényes horgászengedéllyel, és csak horgászat céljából az erre a célra kijelölt helyen lehet, maximum 7 napig,
 • a sátor helyfoglalási célra nem használható,
 • a sátrat le kell bontani a horgászat befejezését követően, ugyan az a sátor más személyek részére nem adható át, mert az helyfoglalásnak minősül,
 • a sátorokra fokozottabban érvényesek a környezetvédelmi előírások, (szemét gyűjtése és elszállítása)

A horgászrend megszegése fegyelmi eljárás lefolytatását vonja maga után.

Tiszabábolna, 2024. január 01.

               

                dr.Kovács Zoltán sk.

          Elnök

                                            Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület                                      

    

1.sz. Melléklet

Napközben a csónakból történő horgászat az alábbi feltételek betartása mellett engedélyezett:

 

 • A Szajlai holtágon és csatornán továbbra is TILOS a sólyázás, és TILOS gépjárművel, utánfutóval a gát koronáját elhagyni.
 • Vízre helyezhető az olyan könnyű építésű csónak (műanyag, gumicsónak) amely különösebb emberi erő igénybe vétele nélkül a gát koronájáról kézben szállítva szállítható és vízre helyezhető.
 • A csónakban horgászónak – felhívásra – azonnal ki kell, jönnie a kért helyre és rendelkezésre kell állnia, hogy a halőrzés megtörténhessen.
 • A horgászat alkalmával ellenőrzésre több esetben is sor kerülhet.